Uddannelse

Uddannelsesplaner

Vi har i bestyrelsen for Dansk Cytologiforening diskuteret, hvordan vi kan inspirere til at opnå et højt uddannelsesniveau i klinisk cytologi på alle danske patologiafdelinger.


I den forbindelse har vi indhentet uddannelsesplaner der i øjeblikket anvendes for nyansatte bioanalytikere og reservelæger i hovedforløb fra landets patologiafdelinger. Udfra dette materiale har vi udarbejdet nedenstående uddannelsesplaner for bioanalytikere og reservelæger.


Uddannelsesplanerne er tænkt som inspiration og kan tilpasses arbejdsgangen og uddannelsesplanerne på de enkelte afdelinger.

Professionshøjskolerne University Colleges Denmark. UC Viden:


https://www.ucviden.dk/student-portal/

 

På denne portal kan man ved hjælp af søgemaskinen fremsøge fx bachelorprojekter fra alle fem skoler, der omhandler cytologi. Man kan se de projektansvarlige samt vejledere og udgivelsestidspunkt mm. Der findes et abstract af hvert hit og særligt gode projekter kan downloades som pdf.fil.